Directories of Support and Services

Additional service directory – 3 June 2020 (Cymraeg)

Share this article

Mae’r cyfeiriadur byr hwn yn darparu gwybodaeth am wasanaethau, cefnogaeth a llinellau cymorth y trydydd sector yn ystod argyfwng Covid-19. Nid yw’n cynnwys siopa, addasiadau, tasgmyn, trafnidiaeth, llesiant emosiynol, camdriniaeth ddomestig a diogelu neu weithgareddau gan fod y rhain wedi’u cynnwys mewn cyfeiriaduron eraill.
Gall y rhain amrywio o bryd i’w gilydd a dibynnu ar staff a gwirfoddolwyr, ac mae’n bosib na fyddant yn gallu ymateb i bob cais am gefnogaeth.

Additional service directory – 3 June 2020 (Cymraeg).pdf

c3sc placeholder
Additional service directory – 3 June 2020
c3sc placeholder
Activities service directory 14 August 2020

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content