Cardiff Health & Social Care NetworkNews

The Cardiff Commitment – Introduction and Refresh Partner Workshop

Share this article

The Cardiff Commitment – Introduction and Refresh Partner Workshop

Working together to be a city that inspires its children and young people towards a better future

  • Do you want to inspire the next generation of children and young people to develop the skills for the jobs of tomorrow?
  • Do you want to explore how you can provide industry skills and apply real world context to subjects in line with the new curriculum?
  • Do you have CSR or social value commitments you are looking to deliver and want to understand the needs of schools and young people in Cardiff?
  • Do you want to support young people to progress into education, employment and training but not sure how?

Join us for one of 3 virtual workshops we are putting on over the Summer Holidays to introduce you to Cardiff Commitment and learn how we work in partnership to support schools and young people across the city:

 

Thursday 10th August, 11am – 12.30pm, via MS Teams

Thursday 17th August, 11am – 12.30pm, via MS Teams

Thursday 24th August, 11am – 12.30pm, via MS Teams

To Register for one of the events, click here

Already engaged with Cardiff Commitment? Then join us so we can remind you of our priorities and how we can support you to engage and provide experiences of the world of work to schools and young people, helping to shape our future workforce.

*Please note that all 3 workshops are the same. If you would like to share the invitation with colleagues please do so*

 

For more information please email [email protected] and [email protected]


Ymrwymiad Caerdydd – Gweithdy Partneriaid Cyflwyniad ac Adnewyddu

Cydweithio i fod yn ddinas sy’n ysbrydoli ei phlant a’i phobl ifanc tuag at ddyfodol gwell

 

  • Ydych chi eisiau ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o blant a phobl ifanc i ddatblygu’r sgiliau ar gyfer swyddi yfory?
  • Ydych chi eisiau archwilio sut y gallwch ddarparu sgiliau diwydiant a chymhwyso cyd-destun y byd go iawn i bynciau yn unol â’r cwricwlwm newydd?
  • Oes gennych chi ymrwymiadau CSR neu werth cymdeithasol yr ydych am eu cyflawni ac eisiau deall anghenion ysgolion a phobl ifanc yng Nghaerdydd?
  • Ydych chi eisiau cefnogi pobl ifanc i symud ymlaen i addysg, cyflogaeth a hyfforddiant ond ddim yn siŵr sut?

Ymunwch â ni ar gyfer un o 3 gweithdy rhithwir rydym yn eu cynnal dros Wyliau’r Haf i’ch cyflwyno i Ymrwymiad Caerdydd a dysgu sut rydym yn gweithio mewn partneriaeth i gefnogi ysgolion a phobl ifanc ar draws y ddinas:

 

Dydd Iau 10 Awst, 11am – 12.30pm

Dydd Iau 17 Awst, 11am – 12.30pm

Dydd Iau 24 Awst, 11am – 12.30pm

I gofrestru ar gyfer un o’r digwyddiadau, cliciwch yma

Eisoes wedi ymgysylltu ag Addewid Caerdydd? Yna ymunwch â ni fel y gallwn eich atgoffa o’n blaenoriaethau a sut y gallwn eich cefnogi i ymgysylltu a darparu profiadau o fyd gwaith i ysgolion a phobl ifanc, gan helpu i lunio ein gweithlu yn y dyfodol.

*Sylwer bod pob un o’r 3 gweithdy yr un peth. Os hoffech chi rannu’r gwahoddiad gyda chydweithwyr, gwnewch hynny*

 

 

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch [email protected] ac [email protected]

Tags: , ,
Epilepsy Action Cymru Free Counselling Service
EYST Family Fun Day at Grange Pavillion on 29th July

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content