CommunicationsCOVID-19 Coronavirus Information HubCymraegUncategorised

Pa benderfyniadau am Gymru gellir eu gwneud yng Nghymru

Share this article

COVID-19 diweddariad

Ar hyn o bryd rydym yn gohirio hyfforddiant a digwyddiadau wyneb yn wyneb, ond byddwn yn parhau i ddarparu dysgu ar-lein lle bo hynny’n bosibl.

Amcanion

I gyflwyno gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru i’r cyfranogwyr, ac ein rôl wrth gynrychioli Cymru a’i phobl. 

Cynnwys

Faint o lofnodion sydd eu hangen i ddeiseb gael ei hystyried gan y Cynulliad? Pa faterion sydd wedi eu datganoli i Gymru, ac ym mha ffyrdd gall dinasyddion ddweud eu dweud mewn archwiliad o’r Llywodraeth?

Mae’r gwemniar hwn yn gyflwyniad i waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel y corff sydd wedi ei ethol yn ddemocrataidd sy’n gyfrifol am gynrychioli budd Cymru a’i phobl, sy’n gwneud cyfreithiau i Gymru ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Bydd y sesiwn yn cynnwys rôl Aelodau Cynulliad, y system etholiadol yng Nghymru a pha faterion sydd wedi’u datganoli, yn ogystal â chyfle i gael gwybod sut y gallwn gymryd rhan.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y gweminar bydd cyfranogwyr yn gwybod:

  • Pa benderfyniadau am Gymru gellir eu gwneud yng Nghymru
  • Rôl y Cynulliad a phwy sy’n gallu ei gynrychioli
  • Sut mae’r Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif
  • Sut y gallwch gychwyn cymryd rhan a chael dweud eich dweud

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Pwy bynnag sydd â diddordeb i ddatblygu eu dealltwriaeth o wleidyddiaeth a datganoli yng Nghymru a sut y gallent gymryd rhan a chael dylanwad ar y broses o wneud penderfyniadau.

 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.
  

 

Cymryd Rhan

I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â’n Lein Gymorth 0300 111 0124 neu[email protected]

https://wcva.cymru/training-events/webinar-an-introduction-to-the-national-assembly-for-wales/

GRANTS FOR BUSINESSES
BME Skills Project questionnaire

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content