Cardiff Health & Social Care NetworkNews

Online Event: Why the Arts are Essential to Health and Wellbeing

Share this article

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

 

Why the arts are essential to health and wellbeing

Monday 7th November

14.30 – 16.00

Chair:

Nesta Lloyd-Jones, Assistant Director, Welsh NHS Confederation

Speakers:

Sally Lewis, Programme Manager Arts Health and Wellbeing, Arts Council of Wales

Dr Clive Grace OBE, UK Research and Consultancy Services

Harriet Lowe, Research and Communications Officer, Baring Foundation

This webinar aims to raise awareness of the impact that the arts and creativity has on health and wellbeing, including patients and NHS staff. It will provide an opportunity to learn about the practicalities of embedding creative activities to improve population health and wellbeing and what more we can do in Wales to take this work forward.

A range of speakers will discuss how Wales is leading the way in embedding the arts and creativity across the NHS. You’ll hear from Sally Lewis on the range of programmes the Arts Council of Wales has developed and their key strategic aims. Dr Clive Grace OBE, of UK Research and Consultancy Services, will provide an overview of the recent evaluation report, commissioned by the Welsh NHS Confederation, on the impact that arts and health coordinators in each health board has had on patient and staff outcomes. Finally, Harriet Lowe will provide insight into the key initiatives the Baring Foundation are supporting here in Wales and what we can learn from other countries.

If you are on Twitter, please tag the Welsh NHS Confederation using @WelshConfed and the hashtag #WellbeingforWales.

Register here. The event will take place on Zoom and will be recorded and shared on the Welsh NHS Confederation YouTube channel, social media and in our newsletter.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Pam y mae’r celfyddydau yn hanfodol i iechyd a lles

Dydd Llun 7 Tachwedd

14.30 – 16.00

Cadeirydd:

Nesta Lloyd-Jones, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Conffederasiwn GIG Cymru

Siaradwyr:

Sally Lewis, Rheolwr Rhaglen Y Celfyddydau, Iechyd a Lles, Cyngor Celfyddydau Cymru

Dr Clive Grace O.B.E, UK Research and Consultancy Services

Harriet Lowe, Swyddog Ymchwil a Chyfathrebu, Sefydliad Baring

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad Lles Cymru nesaf Conffederasiwn GIG Cymru.

Nod y weminar hon yw codi ymwybyddiaeth o’r effaith y mae’r celfyddydau a chreadigrwydd yn ei gael ar iechyd a lles, yn cynnwys cleifion a staff y GIG. Bydd yn gyfle i ddysgu mwy am elfennau ymarferol sefydlu gweithgareddau creadigol i wella iechyd a lles y boblogaeth a beth arall y gallwch ei wneud yng Nghymru i ddwyn hyn ymlaen.

Bydd amrywiaeth o siaradwyr yn trafod sut mae Cymru’n arwain y ffordd yn sefydlu’r celfyddydau a chreadigrwydd ar draws y GIG. Byddwch yn clywed gan Sally Lewis am yr amrywiaeth o raglenni y mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi eu datblygu a’u nodau strategol allweddol. Bydd Dr Clive Grace OBE, o UK Research and Consultancy Services, yn rhoi trosolwg o’r adroddiad gwerthuso diweddar, a gomisiynwyd gan Gonffederasiwn GIG Cymru, ar yr effaith y mae cydlynwyr y celfyddydau ac iechyd ym mhob bwrdd iechyd wedi ei gael ar ganlyniadau cleifion a staff. Yn olaf, bydd Harriet Lowe yn rhoi mewnwelediad i’r mentrau allweddol y mae Sefydliad Baring yn eu cefnogi yma yng Nghymru a’r hyn y gallwn ei ddysgu gan wledydd eraill.

Os ydych ar Twitter, tagiwch ni gan ddefnyddio @WelshConfed a’r hashnod #LlesCymru.

Cynhelir y digwyddiad ar Zoom a chaiff ei recordio a’i rannu ar sianel YouTube Conffederasiwn GIG Cymru, y cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr.

Tags: , ,
Age Cymru Autumn Newsletters Published
Age Friendly Cardiff Newsletter

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content