Cardiff Health & Social Care NetworkEventsNews

Invitation to Virtual Workforce Strategy Event

Share this article

Following on from the in-person workshops held in June and July, Health Education and Improvement Wales (HEIW) and Social Care Wales (SCW) are now hosting 2 virtual workshops where you will be able to contribute to the next phase of implementing the 10-year workforce strategy.

The first event will be held on the 27th of September 13:00-16:00 via Zoom, the second event will be held on the 4th of October 13:00-16:00 via Zoom.

The first event on the 27th of September will focus on the themes;

 • Seamless Workforce Models
 • Building a Digitally Ready Workforce
 • Excellent Education & Learning
 • Inclusion
 • Welsh Language

Please click on the link below to register;

https://www.eventbrite.co.uk/e/workforce-strategy-implementation-stakeholder-engagement-events-tickets-396760490307

The second event on the 4th of October will focus on the themes;

 • An Engaged, Motivated & Healthy Workforce
 • Attraction & Recruitment
 • Leadership & Succession
 • Workforce Supply & Shape
 • Wellbeing

Please click on the link below to register;

https://www.eventbrite.co.uk/e/workforce-strategy-implementation-stakeholder-engagement-events-tickets-404522857757


 

Yn dilyn ymlaen o’r gweithdai wyneb yn wyneb a gynhaliwyd ym mis Mehefin a mis Gorffennaf, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) bellach yn cynnal 2 weithdy rhithwir lle byddwch yn gallu cyfrannu at y cam nesaf o weithredu’r strategaeth gweithlu 10 mlynedd.

Bydd y digwyddiad cyntaf yn gymorth ar 27 Medi 13:00-16:00 trwy Zoom, cynhelir yr ail digwyddiad ar y 4 Hydfer 13:00-16:00 trwy Zoom.

Bydd y digwyddiad ar y 27 Medi yn canolbwyntio ar y themâu;

 • Modelau gweithlu di-dor
 • Adeiladu Gweithlu Digidol Barod
 • Addysg Ragorol a Dysgu
 • Cynhwysiant
 • Y Gymraeg

Cliciwch ar y ddolen i gofrestru;

https://www.eventbrite.co.uk/e/workforce-strategy-implementation-stakeholder-engagement-events-tickets-396760490307

Bydd yr ail ddigwyddiad ar y 4 Hydref yn canolbwyntio ar y themâu

 • Gweithlu Ymgysylltiedig, Brwdfrydig ac Iach
 • Atyniad a Recriwtio
 • Arweinyddiaeth ac Olyniaeth
 • Cyflenwi’r Gweithlu a’i Siâp
 • Llesiant

Cliciwch ar y ddolen i gofrestru;

https://www.eventbrite.co.uk/e/workforce-strategy-implementation-stakeholder-engagement-events-tickets-404522857757

Mae croeso i chi anfon yr e-bost hwn at gydweithwyr y credwch y byddai’r digwyddiadau hyn o ddiddordeb iddynt.

Eisiau cael eu hychwanegu at y rhestr bostio a chael y wybodaeth ddiweddaraf?

E-bostiwch [email protected] gyda’ch manylion

Tags: , , ,
Why are we Waiting? Delays in Social Care Report from Age Cymru
ACTIF Project

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content