Latest NewsUncategorised

Global Choices: Lord David Lloyd-Jones (Supreme Court Justice)

Share this article

2pm Dydd Gwener 22 Tachwedd, TC013, Ty Crawshay, Prifysgol De Cymru (Campws Trefforest)

Yr Arglwydd Lloyd-Jones, Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig

Materion Tramor a Llysoedd Cartref: Gweddnewidiad / Foreign Affairs and Domestic Courts: a Sea Change

Y Gyfadran Busnes a Chymdeithas, Prifysgol De Cymru mewn cysylltiad â Chymdeithas Ddysgedig Cymru.

Mae’r ganrif ddiwethaf wedi gweld twf corff sylweddol o gyfraith ryngwladol yn rheoli’r perthnasoedd rhwng gwladwriaethau cenedlaethol y byd, ond gallai’r defnydd cynyddol a wneir ohoni i amddiffyn hawliau unigolion wneud y ffin rhwng awdurdodaethau cenedlaethol a rhyngwladol yn amhendant iawn. Pa egwyddorion allai arwain datrys anghydfodau yn y maes cynyddol gymhleth hwn?I fynd i’r afael â’r materion hyn, mae’n bleser gennym groesawu i’r Brifysgol un o’r arbenigwyr mwyaf blaenllaw yn y DU ar gyfraith gyhoeddus ryngwladol. Cafodd yr Arglwydd Lloyd-Jones ei addysgu yn Ysgol Ramadeg y Bechgyn ym Mhontypridd a Choleg Downing, Caergrawnt. Cafodd ei alw i’r bar ym 1975, ac fe’i penodwyd yn ddiweddarach yn Gwnsler y Frenhines ym 1999. Mae’r Arglwydd Lloyd-Jones wedi gweithredu mewn nifer o achosion proffil uchel, gan gynnwys achos estraddodi Pinochet ac ymchwiliadau ‘Sul y Gwaed’ a Hutton. Fe’i penodwyd yn Ustus Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig yn 2017.

Mae lleoedd ar gyfer y sesiwn hon yn gyfyngedig, a disgwyliwn y bydd galw mawr amdanynt. Cadwch eich lle yma: https://www.southwales.ac.uk/about/events/global-choices/book-tickets/

2pm Friday 22ndNovember,  TC013, Ty Crawshay, University of South Wales (TreforestCampus)

Lord Lloyd-Jones, Justice of the Supreme Court of the United Kingdom

Foreign Affairs and Domestic Courts: a Sea Change

Faculty of Business and Society, USW in association with the Learned Society of Wales.

The last century has witnessed the growth of a substantive body of international law governing the relations between the world’s nation-states, but its increased use to protect the rights of individuals represents a potentially significant blurring of the boundary between national and international jurisdictions. What principles might guide the resolution of disputes in this increasingly complex field? To address these matters, we are delighted to welcome to the university one of the foremost experts in the UK on international public law. Lord Lloyd-Jones was educated at Pontypridd Boys’ Grammar School and Downing College, Cambridge. Called to the bar in 1975, he was later appointed Queen’s Counsel in 1999. Lord Lloyd-Jones has acted in numerous high profile proceedings, including the Pinochet extradition litigation and the ‘Bloody Sunday’ and Hutton inquiries. He was appointed as a JusticeofThe Supreme Court of the United Kingdom in 2017.

Places for this session are limited and we expect demand to be high. Please reserve your space here:https://www.southwales.ac.uk/about/events/global-choices/book-tickets/

Public Affairs Cymru Annual General Meeting
Building Capacity through Community Assets – A 1 day Conference

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content