AboutC3SC Volunteer Coordinator - Dewis CymruCurrent Vacancies

Covid-19 Community Support for People with Sight Loss in Wales

Share this article

Cymorth Cymunedol yn Eich Ardal
 

Mae’r sector colli golwg yng Nghymru wedi dod ynghyd i gynhyrchu adnodd gwybodaeth ar gyfer y rhai sydd â colled golwg yn ystod y pandemig Coronavirus. Rydym fel sector yn pryderu bod yna pobl â cholled golwg heb fynediad at wybodaeth ar-lein. Rydym am gyhoeddi’r wybodaeth hon i’r rhai sydd fwyaf bregus ar hyn o bryd ac mae angen eich help arnom i wneud hyn.

Os rydych yn cysylltu ag neu bod rhywun â cholled golwg yn cysylltu â chi sy’n hunan-ynysu ac o bosib angen cymorth gyda thasgau fel danfoniadau siopa neu bresgripsiwn, mae’r rhestr atodedig yn cynnwys manylion cyswllt sefydliadau a all ddarparu cyngor, gwybodaeth neu gefnogaeth yn eich ardal. O dan bob Awdurdod Lleol mae yna hefyd y gymdeithas leol ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall. Mae yna hefyd rhestr o sefydliadau cenedlaethol ac arbennigol. Mi fydd y wybodaeth hon yn Cael ei ddiweddaru ar-lein ar http://www.wcb-ccd.org.uk/coronavirus.php#local. Cysylltwch â mailto:[email protected] gyda cywiriadau neu welliannau.

Kind regards / Cofion Cynnes,
 
 

Community Connectors + sight loss orgs.docx

Home and classroom learning resources for the week ahead
Social Care and Response Planning Sub Group

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content