C3SC Volunteer Coordinator - Dewis Cymru

Covid-19 Community Support for People with Sight Loss in Wales

Share this article

Cymorth Cymunedol yn Eich Ardal
 

Mae’r sector colli golwg yng Nghymru wedi dod ynghyd i gynhyrchu adnodd gwybodaeth ar gyfer y rhai sydd â colled golwg yn ystod y pandemig Coronavirus. Rydym fel sector yn pryderu bod yna pobl â cholled golwg heb fynediad at wybodaeth ar-lein. Rydym am gyhoeddi’r wybodaeth hon i’r rhai sydd fwyaf bregus ar hyn o bryd ac mae angen eich help arnom i wneud hyn.

Os rydych yn cysylltu ag neu bod rhywun â cholled golwg yn cysylltu â chi sy’n hunan-ynysu ac o bosib angen cymorth gyda thasgau fel danfoniadau siopa neu bresgripsiwn, mae’r rhestr atodedig yn cynnwys manylion cyswllt sefydliadau a all ddarparu cyngor, gwybodaeth neu gefnogaeth yn eich ardal. O dan bob Awdurdod Lleol mae yna hefyd y gymdeithas leol ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall. Mae yna hefyd rhestr o sefydliadau cenedlaethol ac arbennigol. Mi fydd y wybodaeth hon yn Cael ei ddiweddaru ar-lein ar http://www.wcb-ccd.org.uk/coronavirus.php#local. Cysylltwch â mailto:[email protected] gyda cywiriadau neu welliannau.

Kind regards / Cofion Cynnes,
 
 

Community Connectors + sight loss orgs.docx

c3sc placeholder
COVID-19/Ramadan guidance
c3sc placeholder
Covid-19 Community Support for People with Sight Loss in Wales

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content