Latest News

Cardiff Half Marathon – sponsorship via work experience placements June 2020 | Hanner Marathon Caerdydd – nawdd trwy leoliadau profiad gwaith Mehefin 2020

Share this article

Cardiff Half Marathon – sponsorship via work experience placements June 2020 | Hanner Marathon Caerdydd – nawdd trwy leoliadau profiad gwaith Mehefin 2020

 

This October I will be running the Cardiff Half Marathon and instead of raising money, she will be raising 1 week work experience placements for year 10 pupils in Cardiff for the week commencing 29th June 2020. We have a target of 100 places so far for pupils from Cardiff West Community High School. 

Cardiff Half Marathon

If you would like to sponsor a work experience placement please register using the below link:

https://www.eventbrite.co.uk/e/work-experience-june-2020-profiad-gwaith-mehefin-2020-tickets-68773335899

Cardiff Commitment will work with businesses between now and June 2020 to cover Health & Safety checks, work experience workshops and will be working very closely with the schools to make sure pupils are appropriately matched.

Thank you all. I greatly appreciate any support as do the schools/pupils we are supporting. It’s so important to help prepare young people for the world of work and raise aspirations. If you are spectating on the day, please watch out for me as I will need all the encouragement and cheers on the day as possible!

If you have any questions please do not hesitate to contact. I have also attached further information should you want to encourage any businesses, contractors etc you work with to support the Cardiff Commitment.

Kind Regards,

Vicky


Annwyl Gydweithwyr,

Y mis Hydref hwn, byddaf yn rhedeg Hanner Marathon Caerdydd ac yn lle codi arian, byddaf yn codi lleoliadau profiad gwaith ar gyfer disgyblion blwyddyn 10 yng Nghaerdydd am yr wythnos sy’n dechrau 29 Mehefin 2020. Mae gennym darged o 100 o leoedd hyd yma ar gyfer disgyblion o Gaerdydd Ysgol Uwchradd Gymunedol y Gorllewin.

Cardiff Half Marathon

Os hoffech noddi lleoliad profiad gwaith, cofrestrwch gan ddefnyddio’r ddolen isod:

https://www.eventbrite.co.uk/e/work-experience-june-2020-profiad-gwaith-mehefin-2020-tickets-68773335899

Bydd Ymrwymiad Caerdydd yn gweithio gyda busnesau rhwng nawr a Mehefin 2020 i gwmpasu gwiriadau Iechyd a Diogelwch, gweithdai profiad gwaith a byddant yn gweithio’n agos iawn gyda’r ysgolion i sicrhau bod disgyblion yn cael eu cyfateb yn briodol.

Diolch i chi gyd. Rwy’n gwerthfawrogi’n fawr unrhyw gefnogaeth fel y mae’r ysgolion / disgyblion rydyn ni’n eu cefnogi. Mae mor bwysig helpu i baratoi pobl ifanc ar gyfer byd gwaith a chodi dyheadau. Os ydych chi’n gwylio ar y diwrnod, gwyliwch allan amdanaf gan y bydd angen yr holl anogaeth a lloniannau arnaf ar y diwrnod !!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu. Rwyf hefyd wedi atodi gwybodaeth bellach pe byddech chi eisiau annog unrhyw fusnesau, contractwyr ac ati rydych chi’n gweithio gyda nhw i gefnogi Ymrwymiad Caerdydd.

Cofion cynnes,

Vicky

c3sc placeholder
Post-Compulsory Education and Training and priorities for the Tertiary Education and Research Commission for Wales
c3sc placeholder
Cardiff Half Marathon

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content