Latest NewsNewsSupport For Organisations and Community Groups

Rhwydwaith y Gymraeg yn y Trydydd Sector

Share this article

Anfonwyd ar ran  Comisiynyddy y Gymraeg

 

Dyddiad i’r dyddiadur:

Tachwedd 04

Amser 14:00 – 15:30

Y tro hwn, allwn ni’m cynnig paned na chacen gri ond rydym dal yn awyddus i estyn croeso i chi  i’n Cyfarfod Rhwydwaith Elusennau Ar-lein.

Rydym yn deall ei bod yn gyfnod gofidus iawn i nifer o sefydliadau ond credwn fod hynny’n fwy o reswm i ni drefnu Cyfarfod Rhwydwaith Elusennau y tymor hwn. Fydd hi’n braf cael gweld wynebau cyfarwydd a chroesawu ambell i wyneb newydd.  Hoffwn allu eich diweddaru ar ein cynllun newydd Y Cynnig Cymraeg a rhoi cyfle i rai o’n haelodau egluro sut aethon nhw ati i baratoi eu cynllun nhw. Byddai’n dda gallu sgwrsio gyda chi am sut rydych wedi llwyddo i gynnal gwasanaethau Cymraeg dan yr amgylchiadau presennol a chynnig syniadau ac arfer gorau ar sut i ddatrys unrhyw broblemau.

E-bostiwch [email protected] am ddolen i ymuno’n y sesiwn.

Tags: , ,
What do the Wales Safeguarding Procedures mean to the Third Sector?
Rheolau newydd i bobl sy’n byw ar eu pen eu hunain mewn ardaloedd â chyfyngiadau lleol

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content