NewsSupport For Organisations and Community GroupsSupport For Volunteers

Prifysgol Caerdydd: ‘Darganfod Gwirfoddoli’ Harddangosfa

Share this article

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymgysylltu â’r 3ydd Sector am sawl blynedd drwy ein Cynlluniau Cipolygon ac Interniaethau. Mae’r cyfleoedd hyn, sy’n seiliedig ar brosiectau, wedi bod yn ffordd wych o sicrhau bod myfyrwyr a graddedigion yn ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr wrth gefnogi gwaith pwysig y sector.

I’r dyfodol, er mwyn cefnogi ymhellach ein sefydliadau a’n myfyrwyr, byddwn yn hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli cyffredinol ochr yn ochr â’n cynlluniau sefydledig.

Rydym yn cael ein harddangosfa ‘Darganfod Gwirfoddoli’ gyntaf ar yr wythnos yn dechrau 2 Tachwedd 2020, a charem drafod sut allwn gydweithio i amlygu eich sefydliad, ac unrhyw gyfleoedd sydd ar gael.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy, cysylltwch â Anneka;[email protected]. Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Tags: , , , , , , , , , , ,
Gwerthfawrogi Lleisiau yng Nghymru: Diogelu Hawliau yn ystod y Pandemig a Thu Hwnt
Ffair Iechyd Cymunedau Ethnig Lleiafrifol

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content