News

Facilitating Online

Share this article

WCVA Logo Training

Hwyluso ar-lein

13 Hydref 2020 | 10:00 – 12:00

Bydd hwn yn cael ei gyflwyno yn Saesneg gan Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

wcva Training

Amcanion

Eich helpu chi i gael dealltwriaeth well o drosi gwaith wyneb yn wyneb i amgylchedd ar-lein.

Cynnwys

Sut ydych chi’n trosi gwaith wyneb yn wyneb i’r amgylchedd ar-lein? Bydd y sesiwn ddwy awr hon yn cynnig prosesau meddwl ac awgrymiadau ar strwythuro eich sesiynau fel eu bod yn ennyn diddordeb pobl ac yn cysylltu â nhw. Mae’r hyfforddiant yn cynnwys amser holi ac ateb er mwyn cynnwys eich digwyddiadau/prosiectau eich hun yn y drafodaeth, sy’n golygu y byddwch chi’n gadael gyda syniadau ymarferol y gallwch chi eu cymhwyso i’ch gwaith eich hun.

Canlyniadau dysgu

Drwy fynychu’r cwrs hwn, byddwch chi’n:

  • Deall sut i wella eich sgiliau eich hun ar draws platfformau cyfarfod digidol
  • Deall pwysigrwydd adeiladu cymuned mewn gofod digidol
  • Deall y rhwystrau a’r cyfleoedd, o ran cynhwysiant ac amrywiaeth, o ddefnyddio cyfarfodydd digidol yn lle hwyluso wyneb yn wyneb
  • Gallu adeiladu cyfarfodydd gwell, gan dalu sylw agos at ddiben a chynllun y cyfarfod a’r gwaith o’i hwyluso
  • Cael yr hyder i drosglwyddo’ch gwybodaeth a’ch profiad o weithio wyneb yn wyneb i hwyluso ar-lein

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn i’r rheini sydd eisoes yn gyfarwydd â hwyluso cyfarfodydd, datblygu cymunedol a/neu hyfforddiant wyneb yn wyneb a fyddai’n hoffi trosglwyddo eu gwybodaeth a’u sgiliau i weithio ar-lein.

Cael gwybod mwy a chadw lle


Hefyd ar y gweill yn fuan…

Gweminar: Cyflwyniad i Effaith
14 Hydref 2020, 2pm – 3pm

Dwyieithrwydd ar Waith
15 Hydref 2020 – Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg
19 Hydref 2020 – Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg


Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.


Cymryd Rhan

I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â’n Lein Gymorth 0300 111 0124 neu [email protected].

Tags: , , , , ,
Rhaglen Hyfforddi Ymateb i Covid
Canllaw Digidol: Llythrennedd Iechyd Meddwl i Bawb

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content