Latest NewsNewsNewsSupport For Families, Children & Vulnerable AdultsSupport For Organisations and Community Groups

Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Share this article

This is a bilingual message, please click here for English.

Gweminar: Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Helpu dinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir i sicrhau eu hawliau i aros yn y DU

26 Tachwedd 2020, 2pm – 3pm

Bydd angen i ddinasyddion yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir sydd am aros yn y DU y tu hwnt i 31 Rhagfyr 2020 wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) erbyn 30 Mehefin 2021. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda nifer o mudiadau yng Nghymru i gynnig cyngor a chymorth am ddim i unrhyw ddinasyddion yn yr UE, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir sy’n byw yng Nghymru, er mwyn lleddfu pryderon ynghylch gwneud cais a helpu i chwalu rhai mythau am y broses.

Bydd Newfields Law a TGP Cymru yn darparu gweminar ar 26 Tachwedd ar gyfer mudiadau gwirfoddol, y bydd llawer ohonynt yn gweithio gyda dinasyddion bregus yr UE nad ydynt efallai wedi gwneud cais i’r cynllun eto. Bydd y gweminar yn ymdrin â manylion allweddol yr EUSS a’r broses ymgeisio, a bydd yn darparu gwybodaeth am sut y gallwch gyfeirio dinasyddion yr UE at y cymorth sydd fwyaf perthnasol i’w hanghenion penodol.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yn prysur agosáu ac mae cyrraedd pobl a grwpiau sy’n agored i niwed wedi dod yn fwy heriol byth oherwydd pandemig Covid-19, felly byddem yn annog eich sefydliad i fynychu’r gweminar hwn i gael gwybod sut y gallwch helpu pobl sydd angen cymorth gyda’u cais EUSS. Yn benodol, mae’r sesiwn hon o ddefnydd i mudiadau sy’n gweithio gyda phobl sydd angen gofal cymdeithasol, yr henoed, cyn-droseddwyr, dioddefwyr a goroeswyr trais domestig, y rhai â chyflyrau iechyd meddwl, pobl ddigartref / pobl ifanc ddigartref, plant sy’n derbyn gofal a’r rhai sy’n gadael gofal.

Os hoffech fod yn bresennol, cofrestrwch ar y ddolen isod.

https://www.eventbrite.co.uk/e/webinar-eu-settlement-scheme-tickets-127452005379

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gweminar, cysylltwch â Lilla Farkas ar 02920431717 neu e-bostiwch [email protected].

Tags: , , , , ,
Gwerthfawrogi Lleisiau yng Nghymru: Diogelu Hawliau yn ystod y Pandemig a Thu Hwnt

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content