Latest NewsNews

Ymweld â’n hamgueddfeydd

Share this article

Annwyl bawb,

Fel rydych yn ymwybodol, rydym yn paratoi i ail agor ein holl amgueddfeydd yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru.

Cyn i ni ail-agor i’r cyhoedd hoffem eich gwahodd, unai fel unigolyn neu gyda’ch teulu neu’ch ffrindiau, i dreialu’r system pellter cymdeithasol newydd sydd wedi cael ei gyflwyno ar ein safleoedd. Yn debyg i’r hyn wnaethom ar gyfer diwrnod peilot Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, byddwn yn gwahodd aelodau o’r gymuned leol yn ogystal â’n Noddwyr, Aelodau, Ffrindiau ac Ymddiriedolwyr.

Fel rydych yn ymwybodol, rydym wedi cyflwyno system archebu tocynnau o flaen llaw a byddwn yn gofyn i bob ymwelydd gwblhau’r broses yma cyn iddynt ymweld a unrhyw un o’n safleoedd. Mae’r ymweliadau peilot yma felly yn gyfle i dreialu’r system newydd a byddwn yn gwerthfawrogi eich adborth er mwyn sicrhau fod y system yn gweithio mor effeithiol a sy’n bosib.

Mae’r dyddiadau peilot ar gyfer pob amgueddfa isod ac mae ambell amgueddfa yn cynnal mwy nac un diwrnod peilot. Gallwch archebu lle o flaen llaw drwy ddilyn y dolenni isod ac fel y gwelwch, mae cyfrinair archebu gwahanol ar gyfer pob safle:

Amgueddfa Lechi Cymru – 20 Awst
Cyfrinair: RHAGOLWG
https://www.eventbrite.co.uk/e/mynediad-am-ddim-amgueddfa-lechi-cymru-free-entry-national-slate-museum-tickets-116617645517

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – 25 Awst
Cyfrinair: PREVIEW
https://www.eventbrite.co.uk/e/mynediad-amgueddfa-genedlaethol-caerdydd-entry-national-museum-cardiff-tickets-116711807157

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – 25 Awst
Cyfrinair: PREVIEW
https://www.eventbrite.co.uk/e/mynediad-amgueddfa-y-glannau-entry-national-waterfront-museum-tickets-116901460415

Amgueddfa Wlân Cymru – 27, 28 a 29 Awst
Cyfrinair: PREVIEW
https://www.eventbrite.co.uk/e/mynediad-amgueddfa-wlan-cymru-entry-national-wool-museum-tickets-116732009583

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru – 28 a 29 Awst
Cyfrinair: PREVIEW
https://www.eventbrite.co.uk/e/mynediadamgueddfa-lleng-rufeinig-cymru-entrynational-roman-legion-museum-tickets-116612843153

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru – 29 Awst
Cyfrinair: PREVIEW
https://www.eventbrite.co.uk/e/mynediad-big-pit-amgueddfa-lofaol-cymru-entry-big-pit-coal-museum-tickets-116753604173

Wrth archebu, sicrhewch eich bod yn cwblhau’r broses yn eich enw chi. Mae croeso i chi ddod a bwyd a diod gyda chi gan ddefnyddio’r biniau sydd ar gael i daflu unrhyw sbwriel.

Nodwch os gwelwch yn dda, byddwn yn defnyddio system cyntaf i’r felin a bydd yn angenrheidiol i chi archebu lle o flaen llaw.

Os ydych yn poeni am ymweld â’r safle, hoffem eich sicrhau fod iechyd a diogelwch staff a’r cyhoedd yn holl bwysig. Er mwyn sicrhau hyn byddwn yn cyfyngu’r nifer o bobl sy’n cael ymweld â’r safle ar unwaith, er mwyn sicrhau pellter cymdeithasol. Fel y gwyddwch, rydym hefyd wedi cyflwyno mesurau glanhau trylwyr er mwyn sicrhau fod toiledau a mannau eraill yn cael eu glanhau yn fwy aml, gan ddefnyddio cyfarpar diogelu personol a glanhawyr dwylo. Oherwydd bod angen rheoli nifer yr ymwelwyr, rydym wedi cyfyngu’r ffyrdd gall bobl ymweld â’r safle.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau penodol am y system archebu tocynnau newydd, e-bostiwch [email protected] os gwelwch yn dda.

Diolch yn fawr.

Tags: , ,
Canllaw Digidol: Llythrennedd Iechyd Meddwl i Bawb
Gadael Neb ar Ol – Adroddiad

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content