Latest NewsNews

Rheolau newydd i bobl sy’n byw ar eu pen eu hunain mewn ardaloedd â chyfyngiadau lleol

Share this article

O dan y rheolau newydd, bydd hawl gan oedolion sy’n byw ar eu pen eu hunain, gan gynnwys rhieni sengl, mewn ardaloedd sydd â chyfyngiadau lleol i ffurfio aelwyd estynedig (swigen) dros dro gydag aelwyd arall yn yr un ardal leol.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

Tags: , ,
Rhwydwaith y Gymraeg yn y Trydydd Sector
Hwyluso ar-lein

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content