Latest NewsSupport For Organisations and Community Groups

Rhaglen Hyfforddi Ymateb i Covid

Share this article

Rhaglen Hyfforddi Ymateb i Covid

YDYCH CHI’N ANELU I GYNYDDU EICH POTENSIAL CODI ARIAN OND YN CAEL TRAFFERTH GYDAG UN MATER PENODOL AC ANGEN CYMORTH PROFFESIYNOL AM DDIM?

Mewn ymateb i Covid-19, mae Sefydliad Codi Arian Cymru yn cynnig cynllun ymatebol, rhad ac am ddim, sy’n seiliedig ar faterion penodol i helpu elusennau yng Nghymru i fynd i’r afael â mater penodol y maent yn teimlo nad oes ganddynt y gallu codi arian proffesiynol i ddelio ag e.

Rydym yn chwilio am elusennau o bob cwr o Gymru sydd heb yr amser a’r sgiliau codi arian proffesiynol i’w helpu i gyrraedd eu potensial ac ail ennill eu plwyf. Bydd pob elusen, unwaith iddynt gael eu derbyn, yn cael eu paru’n ofalus gyda chodwr arian proffesiynol sy’n arbenigo ar ddelio gyda materion sy’n berthnasol i’r rheini y mae eich sefydliad wedi eu profi. Gallai’r mater hwn fod yn gais i ymddiriedolaeth, creu negeseuon ar gyfer ymgyrch neu ddelio gyda chyfathrebiadau gyda chyfrannwr sy’n bodoli eisoes. Bydd eich hyfforddwr yn cynnig hyd at bum awr o gymorth ar fater penodol.

Cynhelir yr holl gefnogaeth o hirbell yn unol â phrotocolau ymbellhau cymdeithasol dros y ffôn, trwy e-bost a chynadledda digidol.

Os ydych chi’n teimlo bod eich sefydliad yn cyflawni’r criteria hyn, cwblhewch y ffurflen gais ar https://forms.gle/52U1fY1YjynDWUoz8 neu cysylltwch gyda Elliot [email protected] 02920 397340

Gallwch ddarllen mwy am y rhaglen yma: Fact sheet Cymru Sept 2020.pdf

Hwyluso ar-lein
Facilitating Online

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content