News

Lansio Hwb Gwybodaeth newydd ar gyfer y sector gwirfoddol

Share this article

TSSW Knowledge Hub Welsh

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael mynediad hawdd at amrediad o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar-lein

Mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi lansio cronfa newydd o wybodaeth ac adnoddau dysgu ar-lein ar gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru.

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn offeryn hawdd ei ddefnyddio i helpu mudiadau gwirfoddol i ddatblygu sgiliau, dysgu a chael gafael ar wybodaeth o ansawdd uchel am feysydd allweddol fel rhedeg eich mudiad, gwirfoddoli, cyllid a dylanwadu.

Yn ogystal â detholiad o daflenni gwybodaeth a chyrsiau ar-lein, mae’r Hwb Gwybodaeth hefyd yn rhoi’r cyfle i chi rwydweithio â chymheiriaid a chael trafodaethau ar bynciau sydd o bwys i chi.

I fanteisio ar yr Hwb Gwybodaeth newydd, cofrestrwch yn cefnogitrydyddsector.cymru. Mae’r Hwb Gwybodaeth yn rhad ac am ddim i’w ddefnyddio gan unrhyw un sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y sector gwirfoddol yng Nghymru, neu’r rheini sydd eisiau bod yn rhan o’r sector am y tro cyntaf.

Ynglŷn â Cefnogi Trydydd Sector Cymru

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r holl drydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW). Mae’r rhwydwaith yn cynnwys y 19 o gyrff cymorth lleol a rhanbarthol ledled Cymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs) a’r corff cymorth cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC). Mae TSSW yn gwella’r ffordd y mae’n darparu gwasanaethau’n ddigidol, ac yn ymrwymedig i sicrhau bod ei blatfformau digidol yn gynhwysol ac yn ddwyieithog.

 

Mae platfformau digidol eraill TSSW yn cynnwys:

Cyllido Cymru

Platfform chwilio am gyllid yw Cyllido Cymru, lle gallwch ddod o hyd i arian ar gyfer eich elusen, grŵp cymunedol neu fenter gymdeithasol drwy ddefnyddio ein chwilotwr ar-lein am ddim.

infoengine

infoengine yw’r cyfeiriadur o wasanaethau trydydd sector yng Nghymru. Mae infoengine yn amlygu amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol rhagorol sy’n gallu darparu gwybodaeth a chymorth er mwyn i chi allu gwneud dewisiadau ar sail gwybodaeth.

Gwirfoddoli Cymru

Platfform gwirfoddoli digidol yw Gwirfoddoli Cymru. Ar y platfform hwn, mae cannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli o bob rhan o Gymru mewn un lle, sy’n ei gwneud hi’n haws dod o hyd i wirfoddolwyr a’u recriwtio – neu i ddechrau ar eich taith wirfoddoli eich hun.

Tags: , , , , , , , ,
Diogelu Cymru – Asedau Diweddaraf/ Keep Wales Safe – FIREBREAK – Latest Assets
Arolwg partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content