NewsSupport For Families, Children & Vulnerable Adults

Gwerthfawrogi Lleisiau yng Nghymru: Diogelu Hawliau yn ystod y Pandemig a Thu Hwnt

Share this article

Gwerthfawrogi Lleisiau yng Nghymru: Diogelu Hawliau yn ystod y Pandemig a Thu Hwnt – Adroddiad

Mae’r adroddiad hwn yn dwyn ynghyd canfyddiadau o arolwg, a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2020, o 72 o eiriolwyr ledled Cymru. Rhannodd eiriolwyr bryderon brys sy’n adlewyrchu’r cyfyngiadau a gyflwynodd y pandemig, yn ogystal â’r systemau cred a’r agweddau cymdeithasol a diwylliannol ehangach tuag at bobl a gefnogir drwy eiriolaeth. Efallai fod y maint sampl yn ymddangos yn fach, ond mae’n cynrychioli nifer sylweddol o eiriolwyr yn gweithio ledled Cymru sydd mewn sefyllfa unigryw i adnabod gwendidau
mewn systemau a chamdriniaeth gyffredinol o hawliau.

Adroddiad llawn  tyma

Tags: , ,
Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
Prifysgol Caerdydd: ‘Darganfod Gwirfoddoli’ Harddangosfa

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content