Latest News

Gwahoddiad i siarad gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Share this article

Gwahoddiad i siarad gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol 

Rydym yn cynnig £25 i bobl sydd eisoes yn weithgar yn eu cymunedau sy’n gallu cymryd rhan yn y fforwm hwn, gan rannu eu meddyliau a’u profiadau gyda ni. 

Rydym yn llunio rhaglen newydd i annog cymunedau ledled Cymru i feddwl am sut y gall eu cymuned ymateb i’r argyfwng hinsawdd. Os ydych yn aelod o grŵp cymunedol neu elusen o dan arweiniad Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, rydym eisiau clywed eich profiadau, eich barn a’ch awgrymiadau ar sut y gall yr arian hwn gael yr effaith fwyaf yng Nghymru. 

Bydd angen i chi gael mynediad i gyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar i ymuno â’n fforwm ar-lein. 

Bydd y digwyddiad ar-lein am 15.30-17.00 ar 11 Chwefror. Archebwch le drwy gofrestru am docyn yma https://tocyn.cymru/cy/event/80665aa8-1d54-4bde-8f60-96d405c7d48e a byddwn yn rhannu dolen i chi ymuno â’r digwyddiad. 

Tags: , ,
Fframwaith Ymgysylltu – Rhaglen Ymgysylltu Parhaus BPR
Wales Race Equality Action Plan – Online Session

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content