Latest NewsNews

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Gwirfoddoli Caerdydd 2020

Share this article

Mae’r cyfnod enwebu ar gyfer Gwobrau Gwirfoddoli Caerdydd y flwyddyn hon bellach ar agor. Mae wedi bod yn flwyddyn eithriadol ar gyfer gwirfoddoli, yn enwedig gydag ymateb gwirfoddolwyr i bandemig COVID-19 ac rydym eisiau dathlu’r ymdrech a wnaed gan wirfoddolwyr o bob cefndir i helpu yn ein cymunedau lleol yng Nghaerdydd. Dyma eich cyfle i ddweud DIOLCH i’r miloedd o wirfoddolwyr sydd wedi mynd y tu hwnt i’r galw i’ch cefnogi chi neu unrhyw un rydych chi’n ei adnabod, eich cymuned, gweithwyr rheng flaen neu sydd wedi gwneud cyfraniad arwyddocaol i unrhyw brosiect yng Nghaerdydd.

Y dyddiad cau i dderbyn enwebiadau yw 16 Hydref 2020. Cynhelir y Seremoni Wobrwyo ar Ddiwrnod Caredigrwydd y Byd, sef 13 Tachwedd 2020. I gyflwyno enwebiad, cliciwch ar y ddolen hon https://c3sc.org.uk/nominations-open-for-cardiff-volunteer-awards-2020/

Tags: ,
Gadael Neb ar Ol – Adroddiad
Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Caerdydd

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content