Share this article

Rydym yn cynnal ymchwil ar ran Iechyd Cyhoeddus Cymru i archwilio sut mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar ofalwyr di-dâl, ac i ddarganfod mwy am ba fath o gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. Rydym yn chwilio am ofalwyr di-dâl a hoffai gael eu cyfweld trwy gyswllt fideo neu ffôn am eu profiadau. Mae’r ymchwil hon yn gyfle i ofalwyr di-dâl gael mynegi barn i lunwyr polisi a’r rhai sy’n gyfrifol am gynllunio gwasanaethau wrth iddynt godi llais am eu bywydau a’u hanghenion. Bydd hunaniaeth pawb sy’n cymryd rhan yn cael ei warchod a bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin yn gyfrinachol. https://socsi.qualtrics.com/jfe/form/SV_1YBeSl4om7XwtBX.

 

Tags: ,
Crynodeb o Gyfleoedd / Opportunities Round-up

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content