Dyddiaduron ‘Diff: Plant a Phobl Ifanc y Ddinas yn Dychwelyd I’r Ysgol

Share this article

Dyddiaduron ‘Diff

Mae plant a phobl ifanc ledled y ddinas yn cael eu hannog i recordio eu pennod nesaf yn y prosiect ‘Diff Diaries’ – y dychweliad i’r ysgol a gwyliau’r haf.

A allwch chi rannu’r prosiect ‘Dyddiaduron Diff’ ar gyfryngau cymdeithasol, llwyfannau dysgu a llwyfannau rhieni / gofalwyr i wneud teuluoedd yn ymwybodol y bydd y prosiect yn aros yn fyw dros yr haf.

https://sites.google.com/hwbcymru.net/the-covid-19-diff-diaries/home

Gellir nodi dyddiaduron fideo, dyddiaduron ysgrifenedig a gludweithiau lluniau. Os ydych am ddarparu dyddiaduron i’ch disgyblion, rhowch yr atodiad iddynt i’w lenwi dros yr haf.

I weld rhai o’r cofnodion hyd yn hyn ewch i:
https://sites.google.com/hwbcymru.net/the-covid-19-diff-diaries/entries

Mae mwy o wybodaeth am y Prosiect Dyddiaduron Diff ar gael yma: https://www.cardiffnewsroom.co.uk/releases/c25/24281.html

Templed Dyddiadur Pecyn 5 day version.pdf

Tags: ,
Atgyfeirio I’r Gwasanaeth Mentora Cymheiriaid Allan O Waith
c3sc placeholder
CYNGOR TRYDYDD SECTOR CAERDYDD YN DARPARU CYFLEOEDD ‘RHITHIOL’ I DISGYBLION YNG NGHAERDYDD

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content