Latest NewsNewsSupport For Organisations and Community Groups

Dathlwch Fudiadau Gwirfoddol Cymru Fis Hydref Hwn

Share this article

Helo,

Gobeithio eich bod yn cadw’n iawn.

Fel y gwyddoch eisoes yn ôl pob tebyg, CGGC yw’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.

Bydd CGGC yn amlygu gwaith syfrdanol mudiadau gwirfoddol a gwirfoddolwyr ledled Cymru drwy gydol mis Hydref gyda’n hymgyrch gyffrous, #NidGwobrauElusennauCymru.

Bydd hyn yn cymryd lle ein Gwobrau Elusennau Cymru blynyddol, sef y prif wobrau cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Nod y gwobrau yw dathlu, codi proffil ac amlygu pwysigrwydd anhygoel y sector gwirfoddol yng Nghymru. Wedi eu noddi gan Class Networks y flwyddyn ddiwethaf – yn anffodus, rydyn ni wedi penderfynu canslo’r flwyddyn hon oherwydd y pandemig.

Yn lle hynny, mae CGGC yn chwilio am fideos 1 munud gan unigolion sy’n egluro sut mae elusen neu wirfoddolwr wedi’u helpu nhw. Byddwn ni’n rhannu eich fideos gan ddefnyddio’r hashnod #NidGwobrauElusennauCymru drwy gydol mis Hydref, a pho gynted y byddwch chi’n ei gyflwyno, cyflyma’n byd y gallwn ni ddweud wrth y byd am yr ‘enwebeion’ a ddewiswyd gennych a chanu eu clodydd.

Bydd ein hymgyrch, #NidGwobrauElusennauCymru, yn dangos enghreifftiau o waith gwych mudiadau gwirfoddol drwy gydol 2020. A fyddech gystal â gofyn i’ch dilynwyr rannu fideos neu brofiadau gan ddefnyddio’r hashnod #NidGwobrauElusennauCymru.

[wcva.cymru/cy/nidgwobrauelusennaucymru]I gael rhagor o wybodaeth neu i gymryd rhan drwy gyflwyno rhywbeth eich hun, gallwch fynd i’n gwefan ni.

Rydyn ni hefyd wedi atodi pecyn ymgyrchu i’r e-bost hwn i chi ei rannu drwy gydol eich rhwydweithiau – po fwyaf o bobl fydd yn cymryd rhan, mwya’n byd y gallwn ni barhau i amlygu gwaith gwych y sector ar hyd a lled Cymru!

Gobeithio y byddwch chi’n cymryd rhan ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ddathlu’r sector gyda chi!

Dymuniadau gorau,

Tîm CGGC

#NidGwobrauElusennauCymru – Pecyn ymgyrchu

Tags: ,
Wythnos Diogelu Genedlaethol 2020
What do the Wales Safeguarding Procedures mean to the Third Sector?

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content