Cysylltwch â Ni

Un o’n blaenoriaethau yma yn C3SC yw sicrhau bod gennych chi’r wybodaeth ddiweddaraf am beth sy’n digwydd yn y trydydd sector yng Nghaerdydd, gan gynnwys cyfleoedd cyllido, digwyddiadau a hyfforddiant, a chefnogaeth arall – i’ch arfogi chi yn y gwaith hanfodol a wnewch.

Byddwn yn falch o’ch helpu gydag unrhyw un o’r canlynol:

check_box

Y newyddion diweddaraf

check_box

Hyfforddiant a Digwyddiadau

check_box

E-fwletin misol – rhifynnau cyfredol a blaenorol

check_box

Taflenni gwybodaeth ar y canlynol:

‘Creu Deunyddiau Marchnata a Chyhoeddusrwydd Effeithiol’, ‘Llunio Cylchlythyrau’, ‘Cyfryngau Newydd a Chymdeithasol yn y Sector Gwirfoddol’ … a mwy

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
22 - 12 = ?
Enter the equation result to proceed

Gallwch lwytho taflen i lawr am C3SC a sut y gallwn helpu eich sefydliad chi yma (fersiwn y gellir ei hargraffu).

Our vision is a strong, diverse and relevant third sector in Cardiff

Instagram
LinkedIn
Menu
Skip to content