EventLatest NewsNewsSupport For Young People

CYNGOR TRYDYDD SECTOR CAERDYDD YN DARPARU CYFLEOEDD ‘RHITHIOL’ I DISGYBLION YNG NGHAERDYDD

Share this article

PARTNERIAID ADDEWID CAERDYDD YN DARPARU CYFLEOEDD
‘RHITHIOL’ I DISGYBLION YNG NGHAERDYDD

Mae’r ymateb i COVID-19 wedi newid ein bywydau ac yn y cyd-destun heriol hwn, amharwyd ar y system
addysg ond mae’n parhau i fod o bwysigrwydd canolog. Yn ystod yr amser hwn pan nad yw’r mwyafrif o
ddysgwyr yn gallu mynychu lleoliadau ac ysgolion yn bersonol, mae Addewid Caerdydd a phartneriaid yn
gweithio i gynnig profiadau o waith rithwir.

Gan ddechrau heddiw, dydd Llun 13eg Gorffennaf, bydd Cyngor Trydydd Sector Caerdydd,
Kier Construction a Chymdeithas Tai a Gorllewin Lloegr yn darparu profiad gwaith rhithwir i
3 grŵp o ddisgyblion blwyddyn 10 yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd.
Roedd disgyblion blwyddyn 10 i fod i fynd ar leoliadau profiad gwaith ar ddechrau mis
Gorffennaf ond cawsant eu canslo oherwydd COVID-19. Gyda chefnogaeth staff yr ysgol,
bydd y disgyblion yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd MS Teams byw gyda’r cwmnïau ac yn
ymgymryd â thasgau / prosiectau cysylltiedig â gwaith trwy gydol yr wythnos.

Newyddlen Covid Ymrwymiad Caerdydd Mehefin 2020.pdf

Tags: , ,
Dyddiaduron ‘Diff: Plant a Phobl Ifanc y Ddinas yn Dychwelyd I’r Ysgol
c3sc placeholder
Cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel- canllaw anstatudol i ymarferwr

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content