Latest NewsUncategorised

Cymru Versus Arthritis: Get Healthy – Get Active

Share this article

 

cymru verses arthritis

 

Get Healthy – Get Active

Wednesday 8th January 2020

12pm – 2pm

Y Neuadd, Senedd

Kindly Sponsored by Dr Dai Lloyd AM

Cymru Versus Arthritis are holding event in the Senedd to present the findings of an external evaluation report into our Get Active for Arthritis project and to raise awareness of the benefits of exercise in limiting the impact of arthritis.

Activity and exercise can be a challenge for people living with arthritis who may have given it up because of the painful symptoms of the condition. In addition, many people living with arthritis are not aware of the benefits of safe exercise in reducing the impact of their condition.

The event will provide an opportunity to speak to Get Active for Arthritis participants who have been empowered to be agents of their own health and wellbeing and to hear more about the importance of re-engaging people with arthritis with exercise to help them manage their condition effectively.

The Minister for Health and Social Services, Vaughan Gething AM, will be delivering the keynote speech.

Supported by the National Lottery Community Fund, Get Active for Arthritis is a unique project running across North and Mid Wales helping people living with Arthritis to take control of their condition and become more active and healthier, and to enjoy a more fulfilling life.

If you are able to attend please contact – [email protected]

cymru verses arthritis

 

Byddwch yn Iach – Byddwch yn Egnïol 

Dydd Mercher 8fed Ionawr 2020 

12pm – 2pm 

Y Neuadd, Senedd 

Noddir yn garedig gan Dr Dai Lloyd AC

Mae Cymru Versus Arthritis yn cynnal digwyddiad yn y Senedd i gyflwyno canfyddiadau adroddiad gwerthuso allanol i’n prosiect Bod yn Egnïol ar gyfer Arthritis ac i godi ymwybyddiaeth o fuddion ymarfer corff wrth gyfyngu ar effaith arthritis.

Gall gweithgaredd ac ymarfer corff fod yn her i bobl ag arthritis a allai fod wedi rhoi’r gorau iddi oherwydd symptomau poenus y cyflwr. Yn ogystal, nid yw llawer o bobl ag arthritis yn ymwybodol o fanteision ymarfer corff diogel wrth leihau effaith eu cyflwr.

Bydd y digwyddiad yn rhoi cyfle i siarad â chyfranogwyr Bod yn Egnïol ar gyfer Arthritis sydd wedi’u grymuso i  ofalu am iechyd a’u lles eu hunain ac i glywed mwy am bwysigrwydd ail-gysylltu pobl ag arthritis ag ymarfer corff i’w helpu i reoli eu cyflwr yn effeithiol.

Bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, yn traddodi’r brif araith.

Gyda chefnogaeth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae Bod yn Egnïol ar gyfer Arthritis yn brosiect unigryw sy’n rhedeg ar draws Gogledd a Chanolbarth Cymru sy’n helpu pobl sy’n byw gydag Arthritis i reoli eu cyflwr a dod yn fwy egnïol ac iachach, ac i fwynhau bywyd mwy boddhaus.

Os gallwch chi fod yn bresennol, cysylltwch â – [email protected]

c3sc placeholder
Booking Now Open! Adult Social Services Strategy Engagement event – 16 January 2020
c3sc placeholder
St Illtyds cluster Cardiff Commitment Open your Eyes Careers Week Advice for Speakers

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content