Latest NewsSupport For Volunteers

Crynodeb o Gyfleoedd / Opportunities Round-up

Share this article

Mae’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg wedi lansio arolwg i holi myfyrwyr a hoffai gymryd rhan mewn grwpiau ffocws fel rhan o’i ymchwiliad parhaus i effaith Covid-19 ar bobl ifanchttps://www.surveymonkey.co.uk/r/uni_life

Mae gan Youth Cymru llawer o gyfleoedd / adnoddau i bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid ar hyn o bryd. Dyma ychydig o’r cyfleoedd sydd ar gael. Os hoffech ddarganfod mwy, cysylltwch â [email protected]

–           Bydd Llais Ifanc (eu Grŵp Cynghori Ieuenctid) yn cynnal digwyddiad Hystings ym mis Chwefror cyn Etholiadau’r Senedd. Cyn hyn, maent wedi sefydlu arolwg i gasglu cwestiynau pobl ifanc os na allant fynychu’r hystings bit.ly/2KxXfah

–           Prosiect Arbedwch eich ynni – Nod y prosiect hwn yw targedu pobl ifanc 16-25 sydd mewn rhyw ffordd yn gyfrifol am y biliau gwresogi a thrydan yn eu cartref. Mae Youth Cymru yn cynnig sesiynau hyfforddi’r hyfforddwr am ddim ar sut i ddefnyddio eu hadnodd pecyn cymorth ‘Arbedwch Eich Ynni’.

Bydd yr NSPCC yn lansio’r ‘Young People’s Board for Change’ yn fuan. Mae ceisiadau ar agor i bobl ifanc 13-16 oed tan Ionawr 11eghttps://www.nspcc.org.uk/about-us/what-we-do/board-for-change/

Mae Project Hope, prosiect dan arweiniad pobl ifanc i helpu pobl ifanc sy’n teimlo’n unig wedi lansio’r ffurflen enwebiadau ar gyfer eu Rhestr Anrhydeddau Pobl Ifanc a fydd yn cael ei rhyddhau ddiwedd mis Ionawr. Mae nhw eisiau clywed am y bobl ifanc anhygoel o dan 25 oed rydych chi’n eu hadnabod. Mae’r enwebiadau ar agor tan Dydd Gwener 15fed Ionawrhttps://forms.gle/kLhcrWZXYD7XkwUW6

Ac yn olaf, neges gan Step Up To Serve, cydlynwyr yr Ymgyrch #iwill/#byddaf:

‘Gyda’n gilydd, rydym wedi cyflawni cymaint gyda’n gilydd, ac mae eich rôl yn y newid hwnnw wedi bod yn sylweddol. Cymerwch ychydig o amser i edrych ar ein prosiect effaith “Realising the Power of Youth Together: The Stories of #iwill” sy’n edrych dros y 7 mlynedd diwethaf ar beth yr ydym wedi’i gyflawni. Mae’n dod a bron i 100 o leisiau a phrofiadau partneriaid a llysgenhadon #iwill/#byddaf, at ei gilydd,  i adrodd stori’r ymgyrch hyd yma. Am daith!

Mae Step Up To Serve yn cau ar ddiwedd 2020, ond mae angen mwy na erioed ar y mudiad #iwill/#byddaf. Rydym yn adeiladu ar y cyflawniadau dros y saith mlynedd diwethaf ac yn tyfu’r mudiad, oherwydd ni fu ein cydweithredu erioed yn bwysicach. Bydd ymdrechion cyfunol y mudiad #iwill/#byddaf yn cael eu harwain gan y Bartneriaeth #iwill – grŵp traws-sector newydd ledled y DU a gyfarfu am y tro cyntaf yr wythnos hon. Bydd y Bartneriaeth #iwill yn sicrhau bod y mudiad cyfan ar y cyd yn gyrru cynnydd ar y 4 Nod Effaith #iwill, yn cynnal gwerthoedd #iwill, ac yn cefnogi’r rhai sy’n gwneud ymrwymiadau trwy’r Siarter Pwer Ieuenctid.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn gweithio gyda Volunteering Matters ac UK Youth i gynnal Hwb Cydlynu #iwill annibynnol a pharhau â’r rhaglen Llysgenhadon a Hyrwyddwyr i gefnogi’r Bartneriaeth #iwill a’r symudiad ehangach.’

Tags: , , , , ,
Dyfodol Gofalwyr Di-dâl

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content