Latest NewsNewsNewsSupport For Organisations and Community Groups

Canllaw Digidol: Llythrennedd Iechyd Meddwl i Bawb

Share this article

Hyfforddiant am ddim ar gael i weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc ledled Cymru

Mae yna ddihareb Affricanaidd: ‘Mae’n cymryd pentref i fagu plentyn’, a yw hynny’n wir ac yn berthnasol heddiw?

“Mae galluogi pobl ifanc i gynnal iechyd meddwl da, cefnogi eu cyfoedion a chael mynediad at gymorth yn ôl yr angen yn un o’r heriau mawr i’n cymdeithas. Mae darparu rhai o’r blociau adeiladu hanfodol o fewn addysg yn gyfle gwych i droi’r llanw ar iechyd meddwl mewn gwirionedd.” Dr Dave Williams, Seiciatrydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Mae Gweithredu dros Blant yn credu mai arfogi cymunedau cyfan i gefnogi a meithrin plant yw’r ffordd i sicrhau bod ein plant i gyd yn tyfu, datblygu a dysgu mewn amgylchedd diogel ac iach. Felly, rydyn ni’n cyflwyno ein hyfforddiant canllaw digidol i unrhyw un sydd ei eisiau yng Nghymru.

Mae’r Canllaw Hyfforddiant digidol:

  • ar gael am ddim am gyfnod cyfyngedig
  • yn seiliedig ar dystiolaeth
  • yn addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr sy’n cefnogi pobl ifanc
  • wedi’i gynllunio i wella gwybodaeth a dealltwriaeth iechyd meddwl
  • wedi’i gynllunio i leihau stigma
  • wedi’i gynllunio i gefnogi pobl ifanc i gynyddu ymddygiad ceisio cymorth

Rydyn ni wedi bod yn ei gyflwyno i ysgolion ledled Cymru ers 2018 ac mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol. Mae’n rhoi digon o wybodaeth a hyder i weithwyr proffesiynol i helpu i atal a chynorthwyo i nodi anhwylderau meddwl yn gynnar.

Mae cynrychiolwyr blaenorol wedi gwneud y sylwadau yma:

“Dyma’r hyfforddiant iechyd meddwl gorau i mi ei wneud mewn blynyddoedd, a hwn oedd yr hawsaf i’w ddeall”

“Meddwl yn chwythu.”

“Ffordd wych o dorri’r stigma o amgylch iechyd meddwl.”

“Hyfforddiant llawn gwybodaeth a grymus iawn.”

“Profiad gwerthfawr i wella’r gefnogaeth i bobl ifanc.”

Busnes pawb yw cefnogi a diogelu plant. Mae helpu i adeiladu cymunedau cefnogol, ymatebol a medrus i blant gael eu magu yn golygu rhannu gwybodaeth a dealltwriaeth a all fod o fudd nid yn unig i ychydig mewn rolau dynodedig, ond i bawb sy’n ymwneud â helpu plant i ddysgu, tyfu a datblygu i gyrraedd eu potensial.

Darperir y canllaw hyfforddiant digidol mewn grwpiau o hyd at 10 o bobl dros bedair sesiwn o 2.5 awr yr un. Tystysgrif DPP (10 awr) wedi’i dyfarnu ar ôl cwblhau pedair sesiwn.

Ar gyfer archebu ymholiadau, e-bostiwch: [email protected]

 

Tags: , ,
Facilitating Online
Ymweld â’n hamgueddfeydd

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content