Cymraeg

Cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel- canllaw anstatudol i ymarferwr

Share this article

Mae gan bob ymarferydd sy’n gweithio yng Nghymru gyfrifoldebau diogelu tuag at y plant a’r oedolion y maen nhw’n gweithio gyda nhw. Mae hyn yn cynnwys gweithredu mewn ffordd nad yw’n rhoi unrhyw un mewn perygl, rhoi gwybod am bryderon y gallai plentyn neu oedolyn fod mewn perygl a gwneud yn siŵr bod camau’n cael eu cymryd ynglŷn â phryder diogelu.

Cadw plant a phobl ifanc yn ddiogel- canllaw anstatudol i ymarferwr- Can….pdf

 

c3sc placeholder
CYNGOR TRYDYDD SECTOR CAERDYDD YN DARPARU CYFLEOEDD ‘RHITHIOL’ I DISGYBLION YNG NGHAERDYDD

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content