Latest NewsSupport For Families, Children & Vulnerable AdultsSupport For Organisations and Community Groups

Arolwg Ymchwil ar gyfer Gwylwyr – negeseuon a awgrymir ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Share this article

Mae Uned Atal Trais Cymru wedi cael arian gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynnal gwaith ymchwil hanfodol ar gam-drin domestig, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerwysg. Diben y gwaith yw ymchwilio i brofiadau ac ymddygiadau’r rhai sy’n dyst i achosion o drais a cham-drin domestig neu y mae ganddynt bryderon am achosion o’r fath a’r arwyddion eu bod yn digwydd yn ystod COVID-19.

Fel rhan o’r gwaith ymchwil hwn, mae’r tîm yn gofyn i aelodau o’r cyhoedd yng Nghymru rannu, yn ddienw, eu profiad o fod yn dyst i achosion o gam-drin domestig neu eu pryderon am gam-drin domestig yn ystod y pandemig er mwyn sicrhau y gall gwylwyr gael y wybodaeth, y sgiliau a’r hyfforddiant cywir sydd eu hangen arnynt i ymyrryd yn ddiogel a helpu mwy o bobl yn y dyfodol.

Suggested Social Media Messaging – Bystander Research Survey.

Allwch chi helpu i atal cam-drin domestig yng Nghymru?

Dolen arolwg:

www.violencepreventionwales.co.uk/cy/arolwg

Twitter: @WalesVPU

Facebook: WalesVPU

Instagram: @walesvpu

Tags: ,
Prosiect Gwydnwch
Sesiwn Wybodaeth ar Gynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru (VWG) 2021/22

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content