Latest NewsNews

Pecyn Hyfforddiant Manwerthu Bwyd Cymunedol

Share this article

Mae Bwyd Caerdydd a’i bartneriaid wedi cael cyllid gan Lywodraeth Cymru gan yr Undeb Ewropeaidd: Lleihau Tlodi Bwyd a Mynd i’r Afael ag Ansicrwydd Bwyd Grant i greu dull strategol a chynaliadwy o fynd i’r afael ag ansicrwydd bwyd yng Nghaerdydd, mae meithrin gallu prosiectau Manwerthu Cymunedol yn un o ffrydiau gwaith y prosiect hwn. Trwy’r cyllid hwn mae C3SC yn gallu cynnig pecyn hyfforddi i 24 o staff neu wirfoddolwyr prosiectau Manwerthu Bwyd cymunedol, grwpiau gwirfoddol neu nid er elw neu fudiadau sydd â chenhadaeth gref i fynd i’r afael â materion yn ymwneud â bwyd.

I ddarganfod mwy a’r meini prawf cymhwysedd, cliciwch ar y ddolen ganlynol:  Pecyn Hyfforddiant Manwerthu Bwyd Cymunedol

Tags: ,
Helpu i lunio dyfodol Cymru!
C3SC Adolygiad O 2020/21

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content