Share this article

Mae Catalydd Cymru yn brosiect CGGC a gyllidir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol a bydd yn darparu gweminar i godi ymwybyddiaeth o’r Cod Ymarfer Codi Arian a’i berthnasedd i fudiadau treftadaeth gwirfoddol yng Nghymru. Bydd y weminar yn cefnogi mudiadau i gadw’n gyfredol gydag arfer dda a deddfwriaeth codi arian.

I archebu lle ar y weminar rad ac am ddim

Cod Ymarfer Codi Arian,

Dydd Mercher 2 Ragfyr 2020

2.00pm – 3.00pm

Ewch i dudalennau hyfforddiant CGGC

Tags:
Crynodeb o Gyfleoedd / Opportunities Round-up

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content